برگزاری سمینار و همایش

handshake1024x450

▪طراحی برنامه کلان برای برپایی سینمارها ، انجام کلیه مراحل اجرایی ،تهیه گزارشات ، مدیریت رویداد ها ، برگزاری و راهبری کنفرانس ها خبری و…