تبلیغات تلویزیونی

tv

▪تعریف دقیق مشتریان گروه هدف در تعیین عادات رسانه ای، دست یافتن به Rating (درصد مشتریان گروه هدف مخاطب برنامه تلویزیونی یا رسانه نوشتاری خاص) و تحلیل کارایی و تاثیرگذاری کمپین ها

▪تحلیل کارائی و تاثیر گذاری یک کمپین با استفاده از ارزیابی فاکتورهای اساسی از قبیل میزان فروش قبل و بعد از کمپین، میزان آگاهی از برند(Awareness)،SOV، سهم بازار، نسبت SOV_SOMو GPRP و Reach میباشد.

▪طراحی پیام ارتباطی و تبدیل آن به ماهیت های گرافیکی و ایده های اجریی در این بخش با استفاده از تکنیک های روز و گروه ایده پردازی صورت گرفته

▪تهیه محتوای موثر برای رسانه ها در قالب ایده پردازی های بصری ، طراحی شعار و تعریف کمپین های یکپارچه دسترسی به آرشیوهای صوتی و تصویری شبکه شرکت های تبلیغاتی

▪بهره گیری از تکنیک های تحقیقاتی سنجش ارزش پیام ( از طریق گروههای کانونی)

▪ایده پردازی و خلاقیت تیزر های تلویزیونی و رادیویی

▪تدوین سناریو و ساخت موسیقی

▪کلیه فعالیت های پیش ار تولید وتولید تیزر های تلویزیونی شامل (طراحی صحنه ،دکور سازی ،تصویر برداری ،تدوین و…)

▪عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

▪عقد قرارداد با سازمان صداوسیما و پخش آگهی های تلویزیونی و رادیویی